Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Brenders Installatietechniek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Brenders Installatietechniek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brenders Installatietechniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden
Brenders Installatietechniek zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brenders Installatietechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Brenders Installatietechniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en de bestaande cookies te verwijderen.

Welke rechten je hebt over je data
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brenders Installatietechniek. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens verzenden via ons contactformulier. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe we jouw gegevens beveiligen
Wij beveiligen jouw gegevens door middel van fysieke toegangsbeperkingen (sloten en afgesloten ruimtes) en softwarematige bescherming (encryptie, toegangsbeperking met behulp van gebruikersnamen en wachtwoorden). Mocht je het idee hebben dat je gegevens in handen van anderen zijn gevallen of dat er iets niet in orde is met onze bescherming, neem dan zo snel mogelijk contact op via ons contactformulier.